Μενου
Your Cart
Ειδησεογραφία
Μάθετε περισσότερα
Ανακοινώσεις
Μάθετε περισσότερα

Ειδησεογραφία

Ανακοινώσεις

Σύντομο προφίλ

Η ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (Ε.Φ.Ε.Ε.Θ.) ιδρύθηκε το 1993, και έχει έδρα την πόλη της Θεσσαλονίκης στην οδό Δωδεκανήσου 22 – 2ος όροφος.

Σκοπός της Ένωσης είναι η συσπείρωση όλων των μελών Φοροτεχνικών-Λογιστών του Ν. Θεσσαλονίκης με στόχο την μελέτη για την ηθική, επαγγελματική και υλική εξύψωσή τους και η ανάπτυξη του πνεύματος συναδέλφωσης και αλληλεγγύης μεταξύ τους, η μελέτη για την αναβάθμιση του επαγγέλματος του Λογιστή-Φοροτεχνικού, η προστασία, υποστήριξη και προαγωγή των επαγγελματικών συμφερόντων τους, η συντονισμένη και οργανωμένη προσπάθεια  για αποφασιστική συμμετοχή στις διαδικασίες για την θεσμοθέτηση των φορολογικών νόμων και κανόνων από την Πολιτεία, η συμμετοχή των μελών της στις διαδικασίες κατάρτισης προγραμμάτων και μελετών για επιχορηγήσεις και απόκτηση δικαιωμάτων που η Ε.Ε. παρέχει στην Πολιτεία ως μέλος της, η αναγνώριση των δικαιωμάτων των μελών της σε σχέση με τις δημόσιες επιχειρήσεις και η προσπάθεια για ενημέρωση και εμπέδωση της φορολογικής συνείδησης του Έλληνα φορολογούμενου με σκοπό την πάταξη της φοροδιαφυγής και της αντικειμενικής κρίσης της φορολογούμενης αρχής.